Thủ Thuật

[Excel] Tạo MỤC LỤC liên kết dữ liệu siêu tốc giữa các Sheet/File trong Excel

ad_meo 2:07 AM

Thủ thuật Excel Tạo MỤC LỤC liên kết dữ liệu siêu tốc giữa các Sheet/File trong Excel

Xem thêm các thủ thuật Excel khác:

> [Excel] Tăng tốc nhập liệu bằng cách sử dụng CHỮ VIẾT TẮT

> Nhóm phím tắt thần thánh giúp ngắn thời gian thao tác tăng năng suất công việc

> [Excel] Phân biệt các hàm Sum - Sumifs - Sumproduct

Với thủ thuật nhỏ này, các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian khi làm việc với nhiều File/Sheet


Chúc các bạn thành công !
Share on Google Plus

No comments:

Post a Comment